ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងទន្ទឹងរង់ចាំទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកហើយសម្រាប់ហេតុផលនេះយើងបានធ្វើឱ្យជំហានដំបូងមានលក្ខណៈសាមញ្ញតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សូមបំពេញបែបបទនេះហើយផ្ញើមកយើង។ បន្ទាប់មកយើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាច។

T: +86-13543326499

    +៨៦-១៥៣៣៨៧៦៩៩៦៥

    +៨៦-១៨៩២៧៤០៣១៤១

អេហ្វ៖ ០០៨៦-៧៥៥-៦១៦៥៦៤៨០

អ៊ីមែល៖ ck12@szchinaok.com

                ck9@szchinaok.com

                ck3@szchinaok.com

អ៊ីមែល៖ ck12@szchinaok.com

                ck9@szchinaok.com

                ck3@szchinaok.com

អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ ៩០៣៨, អ៊ីកាង, ផ្លូវហួរ៉ុង, ដាឡាង, ស្រុកឡុងហួ, សិនជិន, ចិន

សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង